• Informació general
  • Visites Virtuals
  • Vot de les persones que resideixen temporalment en l'estranger (ERTA)

Vot de les persones que resideixen temporalment en l'estranger (ERTA)

Vot de les persones que resideixen temporalment en l'estranger (ERTA)

Vull votar, però estaré en l'estranger de manera temporal en les pròximes eleccions

La sol•licitud

L'electorat que es trobe temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la celebració d'este i vulga exercir el seu dret de sufragi pot fer-ho seguint un procediment específic.

Ompliu l'imprés de sol·licitud, que podreu trobar al vostre consolat o ambaixada, o a l'apartat “INFORMACIÓ GENERAL” d'esta mateixa web.

L'imprès ha de presentar-se personalment en el consolat o ambaixada. El termini per presentar la sol·licitud acaba el dia 30 de març.

Per a poder formular la sol·licitud ha d'estar inscrit/inscrita en el registre de matrícula consular com a no resident.

Tots dos tràmits (sol•licitud i inscripció) poden realitzar-se en el mateix acte.

El procediment

L'oficina del cens electoral li remetrà:

  • Un full informatiu.
  • Paperetes i sobres de votació per a cada procés electoral.
  • El certificat d'inscripció en el cens electoral.
  • Un sobre dirigit a la mesa electoral que li corresponga.
  • Imprès per a la devolució de les despeses d'enviament del vot per correu.

Ha d'introduir en el sobre dirigit a la mesa electoral:

  • El sobre o sobres de votació amb la seua opció de vot.
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses d'enviament.

Envieu el sobre per correu certificat, podeu fer-ho fins al dia 24 d'abril.

Per a la validesa d'aquests vots serà indispensable que conste clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial de l’oficina de correus de l'Estat corresponent, que certifique que s'ha remès dins del termini previst.

Més informació en l'ambaixada o consolat i en:

www.infoelectoral.mir.es

www.exteriores.gob.es

www.ine.es