• Informació general
 • Visites Virtuals
 • Vot de les persones que resideixen permanentment en l'estranger

Vot de les persones que resideixen permanentment en l'estranger

Vot de les persones que resideixen permanentment en l'estranger

Residisc fora d'Espanya, com sol•licite el vot per correu?

La sol•licitud

Ompliu l'imprés de sol·licitud (vos el remetrà l'Oficina del Cens Electoral i també podeu descarregar-lo en l'apartat "INFORMACIÓ GENERAL" d'esta mateixa web) L'enviament de la sol·licitud també es podrà fer de forma telemàtica, accedint al procediment «Sol·licitud de vot CERA» publicat en la seu electrònica de l'INE.

Acompanye’l d'un dels documents següents:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
 • Certificat de nacionalitat.
 • Certificat de nacionalitat.

Remetre-ho tot el més prompte possible i, en tot cas, no més tard del dia 30 de març a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estiga inscrit o inscrita a Espanya.

El procediment

L'oficina del cens electoral li remetrà:

 • Un full informatiu
 • Paperetes i sobres de votació
 • Dos certificats d'inscripció en el cens electoral
 • Un sobre on es llig l'adreça: “junta electoral provincial”
 • Un sobre dirigit al consolat o ambaixada
 • Imprès per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu

Introduïsca en el sobre dirigit a la junta electoral provincial:

 • Els sobres de votació amb la seua opció de vot.
 • Un dels certificats d'inscripció en el cens.
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o certificació de nacionalitat o d'inscripció en el registre de matrícula consular expedides pel consolat d'Espanya en el país de residència.

A partir d'ací pot:

Dipositeu este sobre personalment en les urnes disposades per a això a l'ambaixada o al consolat entre els dies 24 i 26 d'abril.

O bé envieu este sobre per correu certificat fins al 23 d'abril. En aquest cas, haurà d'introduir en el sobre dirigit al consolat o ambaixada el següent:

 • Sobre dirigit a la junta electoral provincial amb el contingut ja indicat.
 • El segon certificat d'inscripció en el cens.
 • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses d'enviament.

Més informació en l'ambaixada o consolat i en:

www.infoelectoral.mir.es

www.exteriores.gob.es

www.ine.es