Les Corts Generals

Les Corts Generals

El diumenge 28 d’abril se celebraran a Espanya eleccions a Corts Generals, és a dir, al Congrés dels Diputats i al Senat i eleccions a les Corts Valencianes.

La Constitució de 1978 establix que la sobirania nacional residix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat (legislatiu, executiu i judicial).

Les Corts Generals (Congrés i Senat) ostenten el poder legislatiu, el Govern representa el poder executiu i els jutges, el poder judicial.

Correspon a les Corts Generals aprovar els pressupostos, controlar l’acció del Govern i les altres competències que els atribuïx la Constitució.

Des de l’aprovació de la Constitució, s’han celebrat dotze eleccions generals: els anys 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 i 2015 i 26 de juny de 2016.

Si vol conéixer el resultat d'eixes eleccions, pot consultar la base de dades del Ministeri de l'Interior.

Les eleccions a Corts Generals es convoquen per Reial Decret, a proposta del president del Govern i prèvia deliberació del Consell de Ministres.

En el Reial Decret de convocatòria, es fixa la data de celebració de les eleccions, el nombre de diputats que correspon a cada província, la duració de la campanya electoral, la data en què es constituiran les cambres elegides i la normativa aplicable al procés electoral.

Les dos cambres es reuniran en sessió constitutiva com a data límit el 21 de maig de 2019.