El Congrés dels Diputats

El Congrés dels Diputats

El Congrés dels Diputats és una de les dos cambres que conformen les Corts Generals, a la qual la Constitució ha reservat una sèrie de funcions i facultats importants.

El Congrés autoritza la formació del Govern, pot provocar-ne el cessament, coneix en primer lloc la tramitació dels projectes legislatius i dels pressupostos, i ha de confirmar o rebutjar les esmenes o els vetos del Senat sobre eixos textos legislatius.

El nombre de diputats és de 350.

La distribució de diputats per províncies es fa de la manera següent:

A cadascuna de les cinquanta províncies li correspon un mínim inicial de dos diputats. Les ciutats de Ceuta i Melilla elegixen un diputat cadascuna.

Els 248 diputats restants es repartixen entre les cinquanta províncies en proporció a la seua població.

El Reial Decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats que tria cada província.

Tots els diputats són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. A cada província s’elegixen els diputats corresponents segons el que fixa el Reial Decret de convocatòria.

Els partits polítics presenten els seus candidats en llistes tancades i bloquejades, de manera que el dia de les eleccions, l’elector no pot seleccionar candidats individuals o alterar l’ordre de les llistes, sinó que escollirà la papereta del partit triat i la introduirà en el sobre corresponent.

El Congrés