Senat

Senat

El 28 d’abril se celebren les eleccions generals.  

Utilitza la papereta sépia per al Senat.

Revisa-la perquè pot estar impresa per les dos cares.

Marca amb una creu fins a tres candidats si votes a la Península.  

Només dos candidats a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla.  

I un a la resta de les illes.  

No escrigues ni faces res més a la papereta: simplement doblega-la i introduïx-la al sobre sépia.  

Així es vota al Senat.

Ministeri de l’Interior. Govern d’Espanya.