Vot de les persones que resideixen temporalment en l'estranger (ERTA)

Vot de les persones que resideixen temporalment en l'estranger (ERTA)

Impreso de sol·licitud de vot per correu d'electors temporalment a l'estranger (ERTA)

Els electors que es troben temporalment en l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la seua celebració, i desitgen votar, hauran de sol·licitar-ho prèviament.

Podrà trobar l’imprès de sol·licitud en els Consolats i Ambaixades, i descarregar-lo ací

Haurà de lliurar personalment la sol·licitud emplenada en el Consolat o Ambaixada.

Per a poder formular la sol·licitud, l’elector haurà d’estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden realitzar en el mateix acte.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 30 de març.

Podrà trobar l’imprès de sol·licitud en els Consolats i Ambaixades, i descarregar-lo ací

Haurà de lliurar personalment la sol·licitud emplenada en el Consolat o Ambaixada.

Per a poder formular la sol·licitud, l’elector haurà d’estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden realitzar en el mateix acte.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 30 de març.

L’elector haurà de seleccionar la seua opció de vot:

  • Per a l’elecció de diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
  • Per a l’elecció de senadors, marcarà el/els candidats de la seua elecció d’acord amb les instruccions que figuren en la papereta. Després ficarà aquesta papereta en el sobre de votació de color sèpia.

A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la mesa electoral el següent:

  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d’inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l’imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l’enviament.

Té fins al dia 24 d’abril per a remetre aquest sobre per correu certificat.

Serà indispensable per a la validesa d’aquests vots que conste clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial de l’Oficina de Correus de l’Estat corresponent, que certifique que s’ha remès dins del termini previst.

El servici de Correus conservarà fins al dia de la votació la correspondència dirigida a la Mesa i li la traslladarà a les 9 del matí i fins a les 20 hores del mateix dia.

Més informació a l’Ambaixada o Consolat i en www.exteriores.gob.eswww.ine.es.

Vot ERTA