Elecciones Generales 28 de abril de 2019

CANDIDATURAS

Candidaturas proclamadas

Electores

O prazo de votación do CERA amplíase, por correo e por urnas, o 27 e 28 de abril ata as 20:00 (hora española)
Impresos electrónicos: Solicitude de Voto por Correo. Voto das persoas que residen temporalmente no estranxeiro (ERTA), Voto das persoas que residen permanentemente no estranxeiro (CERA)

Persoas que integran a Mesa

As Mesas electorais forman parte da Administración electoral, xunto coas Xuntas electorais.

Visitas
Virtuais

 
EL LOCAL ELECTORAL

Permanecerá aberto de maneira ininterrompida entre as 9:00 e as 20:00 horas.

Ver máis

Cada elector recibirá da Oficina do Censo Electoral unha tarxeta censual cos datos actualizados da súa inscrición no censo electoral e da Sección e Mesa na que lle corresponde votar Ver máis

La identificación realízase mediante: documento nacional de identidade (DNI), pasaporte (con fotografía), permiso (carné) de conducir (con fotografía).  Ver máis

A votación comeza ás 9 horas, aínda que os locais están abertos antes para que poidan presentarse os membros das Mesas electorais e as constitúan, ... Ver máis