Elecciones Generales 28 de abril de 2019

Como votar?

O 28 de abril é día de eleccións Xerais. Para votar, identifícate co DNI, permiso de conducir ou pasaporte. Podes votar de 9 da mañá a 8 da tarde

Apple Store

Aplicacions gratis

Google Play

Aplicacions gratis

Visitas
Virtuais

 
EL LOCAL ELECTORAL

Permanecerá aberto de maneira ininterrompida entre as 9:00 e as 20:00 horas.

Ver máis

Cada elector recibirá da Oficina do Censo Electoral unha tarxeta censual cos datos actualizados da súa inscrición no censo electoral e da Sección e Mesa na que lle corresponde votar Ver máis

La identificación realízase mediante: documento nacional de identidade (DNI), pasaporte (con fotografía), permiso (carné) de conducir (con fotografía).  Ver máis

A votación comeza ás 9 horas, aínda que os locais están abertos antes para que poidan presentarse os membros das Mesas electorais e as constitúan, ... Ver máis