O Senado

O Senado

O Senado é, segundo definición da mesma Constitución Española, a Cámara de representación territorial. Entre as súas funcións atópase a súa intervención na aprobación das leis, a súa intervención na autorización para concluír Tratados internacionais e na aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado, o control político ao Goberno, a información e o estudo e investigación en cuestións de interese xeral.

A diferenza do que ocorre no Congreso, o número de senadores non é fixo. Pode variar á alza ou á baixa ao cambiar o número de habitantes das distintas Comunidades Autónomas.

A variación do número de senadores prodúcese ao principio de cada Lexislatura (tras a celebración de eleccións xerais) e tómase como referencia o censo de poboación publicado o 1 de xaneiro do ano no que se celebran as eleccións.

Durante a XII Lexislatura o número de Senadores foi de 266, dos cales 208 son electos e 58 designados polas Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas.

Para a próxima Lexislatura o número de Senadores será de 266.

O Senado conta, atendendo á súa procedencia, con dous tipos de senadores.

Os 208 senadores elixidos por sufraxio universal, libre, igual directo e segredo da maneira seguinte:

  • En cada provincia peninsular, elíxense 4 senadores
  • En Gran Canaria, Tenerife e Mallorca, elíxense 3
  • En Ceuta e Melilla, 2
  • En Eivissa-Formentera, Menorca, Forteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e A Palma, 1

Estes 208 senadores serán os que elixamos o próximo 28 de abril.

A diferenza do Congreso, no que se vota un partido mediante listas pechadas, no Senado vótase á persoa, ao candidato, elixindo 3, 2 ou 1 candidato (sempre uno menos dos que lle corresponden a cada circunscrición) de entre os que figuren na papeleta única que hai para o Senado e que o votante atopará no seu local electoral.

Pero ademais existe outro grupo de senadores (na última lexislatura, 58), elixidos polas Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas: 1 por Comunidade Autónoma, e outro máis por cada millón de habitantes do seu respectivo territorio.

O referente que serve de base para determinar o número concreto de senadores que corresponde a cada Comunidade Autónoma é o censo de poboación de dereito vixente no momento de celebrarse as últimas eleccións ao Senado.

O Senado