As Cortes Xerais

As Cortes Xerais

O domingo 28 de abril celebraranse en España eleccións a Cortes Xerais, isto é, ao Congreso dos Deputados e ao Senado, e eleccións ás Cortes Valencianas.

A Constitución de 1978 establece que a soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado (Lexislativo, Executivo e Xudicial).

As Cortes Xerais (Congreso e Senado) deteñen o Poder Lexislativo, o Goberno representa o poder executivo e os Xuíces o poder xudicial.

Corresponde ás Cortes Xerais aprobar os orzamentos, controlar a acción do Goberno e as demais competencias que lles atribúe a Constitución.

Desde a aprobación da Constitución, celebráronse doce eleccións Xerais: en 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015 e o 26 de xuño de 2016.

Se desexa coñecer o resultado destas eleccións, pode consultar a base de datos do Ministerio do Interior (ligazón aos resultados).

As eleccións a Cortes Xerais convócanse por real decreto, a proposta do Presidente do Goberno logo da deliberación do Consello de Ministros.

No Real Decreto de convocatoria fíxase a data de celebración das eleccións, o número de Deputados que corresponde a cada provincia, a duración da campaña electoral, a data na que se constituirán as Cámaras elixidas e a normativa aplicable ao proceso electoral.

As próximas eleccións do 26 de xuño responden o suposto previsto no artigo 99.5 da Constitución Española: “Se transcorrido o prazo de dous meses, a partir da primeira votación de investidura, ningún candidato obtivese a confianza do Congreso, o Rei disolverá ambas as Cámaras e convocará novas eleccións co referendo do Presidente do Congreso”.

Ambas as Cámaras reuniranse en sesión constitutiva o 21 de maio de 2019.