PDF

ELECCIÓNS CONVOCADAS G 2019 G 2016 G 2015
Diputados a elixir 350 350 350
Senadores a elixir 208 208 208
Candidaturas presentadas ao Congreso dos Deputados 609 572 625
Candidaturas presentadas ao Senado 620 606 673
Candidaturas proclamadas ao Congreso dos Deputados 582 545 605
Candidaturas proclamadas ao Senado 605 582 657
Candidatos titulares ao Congreso dos Deputados (homes) 2.109 1.980 2.263
Candidatas titulares ao Congreso dos Deputados (mulleres) 2.004 1.836 2.090
Candidatos suplentes ao Congreso dos Deputados (homes) 801 749 838
Candidatas suplentes ao Congreso dos Deputados (mulleres) 737 755 800
Candidatos titulares ao Senado (homes) 749 761 875
Candidatas titulares ao Senado (mulleres) 570 556 668
Candidatos suplentes ao Senado (homes) 1.315 1.312 1.541
Candidatos suplentes ao Senado (mulleres) 1.302 1.310 1.536
CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE*      
Poboación de Dereito 46.722.980 46.624.382 46.771.341
Censo de Españois Residentes en España 34.799.999 34.597.844 34.635.680
Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto 2.093.977 1.920.256 1.875.272
Censo de Residentes Estranxeiros en España --- --- ---
Total censo* 36.893.976 36.518.100 36.510.952
Novos electores desde as Eleccións Xerais 2016 1.157.196 --- ---
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL      
1 - Xuntas Electorais      
JXunta Electoral Central 1 1 1
Xuntas Electorais Provinciais 50 50 50
Xuntas Electorais de Zona 303 303 303
2 - Circunscricións, Colexios, Seccións, Mesas *      
Circunscricións Congreso 52 52 52
Circunscricións Senado 59 59 59
Municipios* 8.131 8.125 8.123
Locais electorais* 23.196 22.953 22.951
Seccións Electorais* 36.317 36.195 36.217
Mesas Electorais* 60.038 57.526 57.486
Miembros de Mesas (Titulares) 180.114 172.578 172.458
Miembros de Mesas (Suplentes) 360.228 345.156 344.916
Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) 540.342 517.734 517.374
MEDIOS MATERIAIS      
Urnas Aprox. 212.000 210.000 210.000
Cabinas Aprox. 58.000 58.000 58.000
Total papeletas (Congreso + Senado) Aprox.** 375.000.000 360.000.000 400.000.000
Sobres a confeccionar Administración do Estado 67.200.000 66.800.000 66.800.000
Manual de Instrucións para Miembros de Mesa 912.000 870.700 870.700

* Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE en censo de consulta. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es/oficina_censo
** O total de papeletas ao Congreso e ao Senado é una cifra aproximada. As encargadas da fabricación de papeletas para as eleccións a Cortes Xerais son as Delegacións/Subdelegacións do Goberno.