Prazo de solicitude do voto por correo

Prazo de solicitude do voto por correo

As Eleccións Xerais están cerca.

O próximo 28 de abril realízanse as eleccións Xerais.

Se ese día vas estar lonxe da túa vila, da túa terra, da túa cidade ou algo che impide ir votar, podes facelo por correo.

Solicita ata o 18 de abril a documentación necesaria en calquera oficina de Correos.

Recibirala de forma gratuíta no teu domicilio. 28 de abril. Eleccións Xerais.

Por correo, o teu voto ten todo o seu valor.

Ministerio do Interior.
oberno de España.