Procedemento de votación

Procedemento de votación

O 28 de abril é día de eleccións Xerais.

Para votar, identifícate.

Co DNI, permiso de conducir ou pasaporte.

Utiliza o sobre branco para o Congreso e o sepia para o Senado.

Entrégaos pechados á presidencia da mesa para que os comprobe e deposita cada un deles na urna correspondente.

Podes votar de 9 da mañá a 8 da tarde.

Ministerio do Interior. 
Goberno de España.