Tipos

Tipos

ORDE DE ACTUALIZACIÓN DAS SUBVENCIÓNS POR GASTOS ELECTORAIS DAS ELECCIÓNS XERAIS DE 2019: HAC/268/2019 DO 7 DE MARZO (B.O.E. Nº 59 DO 9 DE MARZO)
 • POR RESULTADOS ELECTORAIS
  • 21.167,64 EUROS POR CADA ESCANO (DEPUTADO OU SENADOR).
  • 0,81 EUROS POR VOTO, SI SE OBTIVO POLO MENOS UN DEPUTADO ELECTO.
  • 0,32 EUROS POR VOTO, POR CADA CANDIDATO QUE OBTEÑA ESCANO DE SENADOR.
 • POR ENVÍOS ELECTORAIS
  • 0,21 EUROS POR ELECTOR EN CADA UNHA DAS CIRCUNSCRICIÓNS NAS QUE PRESENTASE LISTA AO CONGRESO DOS DEPUTADOS E AO SENADO.
  • SÓ SE ABOA DITA CANTIDADE SE A CANDIDATURA OBTÉN O NÚMERO DE DEPUTADOS OU SENADORES OU DE VOTOS PRECISOS PARA CONSTITUÍR GRUPO PARLAMENTARIO NUNHA OU NOUTRA CÁMARA.
  • AÍNDA QUE SE CONSIGA GRUPO PARLAMENTARIO EN AMBAS AS CÁMARAS, A SUBVENCIÓN SÓ SE PERCIBIRÁ UNHA VEZ.