Posta bidezko botoa Espainiatik

Posta bidezko botoa Espainiatik

Bozketarako epe amaieran apirilaren 26ra arte luzatzen da 14: 00etan.
Posta bidezko botoaren eskaera: EuskeraCastellanoCatalàGalegoValencià Hauteskundeak deitutakoan eta apirilaren 18ra arte, postaz botoa bidaltzea eskatzeko epea amaitzen den egunera arte, hautesleek Correoseko edozein bulegotan eskatu ahal izango dute botoa postaz bidali ahal izateko inprimakia.

Hura behar bezala bete eta Correoseko edozein bulegotan entregatu beharko du. Bere nortasuna egiaztatu beharko dio bulegoko langileari NANaren, pasaportearen edo gidatzeko baimenaren bitartez (titularraren argazkia eta sinadura daukatelako; inoiz ez fotokopia), sinadura egiaztatzeko eskatzen dionean.

Gogoan izan: botoa postaz bidaltzea eskatzeko epemuga apirilaren 18a da.

Correosek behar bezala beteta dauden inprimakiak Hautesle Erroldaren Bulegora bidaliko ditu eta, han, erroldaren zerrendetan dagozkien oharrak idazten dituzte. Beraz, botoa postaz bidaltzea eskatu duen pertsona batek, eskaera onetsi bazaio, EZINGO DU AURREZ-AURRE BOZKATU.

Ondoren, Hautesle Erroldaren Bulegoak hurrengo dokumentazioa bidaliko dio gutun batean, posta ziurtatu bidez, hautesleak eskakizunean adierazitako helbidera:
 • bozkatzeko boto-paperak eta gutun-azalak.
 • erroldan izen emanda egotearen ziurtagiria.
 • botoa zein Mahaitan (bere helbidea) utzi beharko lukeen adierazten duen gutun-azala.
 • azalpenen orri bat.
Eskatzaileak, bere nortasuna egiaztatutakoan, aurrez-aurre ere har dezake dokumentazio hori. Etxean ez badago, aurrez-aurre joan beharko du dagokion Correoseko bulegora.

Hautesleak bere boto-aukera hautatu beharko du:
 • DIputatuak hautatzeko, hautatutako hautagaitzaren papera sartu beharko du botoen gutun-azal zurian.
 • Senatariak hautatzeko, berak hautatutako hautagaitzak adieraziko ditu boto-paperean datozen jarraibideei jarraiki. Ondoren, boto-papera sepia koloreko gutun-azalean sartuko du.
Gero, hauxe sartuko du Hauteskunde Mahaira zuzendutako gutun-azalean:
 • Botoen gutun-azalak boto-paperak barne.
 • Erroldan izen emanda egotearen ziurtagiria.
Apirilaren 24ra arte duzu gutun-azal hori, posta ziurtatuz bidaltzeko. Bidaltzea doakoa da hauteslearentzat, Barne Arazoetako Ministerioak ordainduko baitizkio posta operadoreari, hauteskundeetako aurrekontuak baliatuta.

Kontuan izan behar dugu hautesleak ez duela zertan Correoseko Bulegora joan botoen gutun-azala ziurtatzera, bere izenean doan beste norbaitek egin dezakeelako (1995eko maiatzaren 10eko JEC akordioa).

Correoseko zerbitzuak bozketa egunera arte gordeko ditu Hauteskunde Mahaietara zuzendutako posta guztia, eta goizeko bederatzietan eramango ditu gutun guztiak Mahaietara.

Gainera, egunean bertan jaso daitezkeen beste guztiak ere joango da eramaten, arratsaldeko zortziak arte. Correoseko Zerbitzuak jasotako dokumentu guztien erregistroa egingo du, zeina Hauteskunde Batzordeen eskura egongo den.

Bozketarako zehaztutako eguneko arratsaldeko zortziak baino beranduago jasotako gutun-azalak Zonako Hauteskunde Batzordera bidaliko dira (eta han, suntsitu egingo dira).
Apirilaren 28an, arratsaldeko 20:00etan, Hauteskunde Mahaiko azken hautesleak bozkatu ondoren, postaz bidalitako boto-paperak dituzten gutun-azalak sartuko dira haiei dagozkien hautestontzietan.

Horretarako, hurrengo urratsei jarraituko zaie:
 1. Mahaiko presidenteari bidalitako gutun-azalak banan-banan ireki eta hautesleak erroldan izena emanda egotea egiaztatzen duen ziurtagiria eta posta bidezko botoaren gutun-azala edo gutun-azalak dauzkatela egiaztatu beharko da.
 2. Hauteslea Mahaiaren erroldan datorren egiaztatu beharko da.
 3. Botoen gutun-azala edo gutun-azalak dagokien hautestontzian sartu beharko dira.
 4. Hauteslearen izena hautesleen zerrenda zenbakituan idatzi beharko da (mahaikideek idatziko dute).
Posta bidezko botoa Espainiatik