TIPUS

TIPUS

ORDRE D’ACTUALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS DE 2019: HAC/268/2019 DE 7 DE MARÇ (B.O.E. NÚM. 59, DE 9 DE MARÇ)
 • PER RESULTATS ELECTORALS
  • 21.167,64 EUROS PER CADA ESCÓ (DIPUTAT O SENADOR).
  • 0,81 EUROS PER VOT, SI S’HA OBTINGUT UN DIPUTAT ELECTE COM A MÍNIM
  • 0,32 EUROS PER VOT, PER CANDIDAT QUE OBTINGUI ESCÓ DE SENADOR.
 • PER TRAMESES ELECTORALS
  • 0,21 EUROS PER ELECTOR EN CADASCUNA DE LES CIRCUMSCRIPCIONS EN QUÈ S’HAGI PRESENTAT LLISTA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT.
  • LA QUANTITAT ESMENTADA NOMÉS S’ABONA SI LA CANDIDATURA OBTÉ EL NOMBRE DE DIPUTATS O SENADORS O DE VOTS NECESSARIS PER A CONSTITUIR GRUP PARLAMENTARI EN UNA CAMBRA O L’ALTRA.ENCARA QUE S’ACONSEGUEIXI GRUP PARLAMENTARI EN AMBDUES CAMBRES, LA SUBVENCIÓ NOMÉS ES PERCEP UNA VEGADA.