Vot per correu des d'Espanya

Vot per correu des d'Espanya

Com puc votar per correu si resideixo a Espanya?

Vot per correu des d'Espanya

Per a sol·licitar el vot per correu si resideixes a Espanya, has de recollir l'imprès de sol·licitud a l'oficina de Correus, on estarà disponible des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions.
És molt important que recordis que des del moment en què hagis sol·licitat votar per correu, si és acceptada la sol·licitud, ja no podràs votar de manera presencial a la mesa electoral el dia de les eleccions.

En l'imprès de sol·licitud indicaràs l'adreça postal a la qual vols que se t'enviï la documentació electoral (pot ser el teu lloc de treball i, fins i tot, un apartat postal).

L'Oficina del Cens Electoral t'enviarà a l'adreça que hagis indicat la documentació següent:
  • Les paperetes de totes les candidatures de les eleccions al Congrés dels Diputats i el sobre de votació.
  • La papereta amb tots els candidats/es de les eleccions al Senat i el sobre de votació.
  • El teu certificat d'inscripció en el cens.
  • Un sobre en el qual estarà escrita la informació de la teva mesa electoral.
  • Un full explicatiu del procediment de votació.
Aquesta documentació haurà de ser rebuda per tu personalment.

Una vegada hagis rebut la documentació, tria la papereta de la candidatura de les eleccions al Congrés dels Diputats a la qual hagis decidit votar i introdueix-la en el sobre de votació.

Procedeix de la mateixa manera amb les paperetes de les eleccions al Senat, sense oblidar-te de marcar amb una creu el o els candidats/es de la teva elecció.

Tingues en compte que la papereta pot anar impresa per les dues cares i assegura't de comprovar que marques el número que correspon a la teva circumscripció.

La convocatòria d'eleccions a Corts Generals inclou eleccions al Congrés dels Diputats i eleccions al Senat. Pots votar en tots dos processos o només en un.

Després, introdueix el sobre o els sobres de votació i el certificat d'inscripció en el cens en el sobre en què està escrita l'adreça de la teva mesa electoral.

Recorda: no introdueixis cap document acreditatiu de la teva identitat dins del sobre de votació, perquè en aquest cas el teu vot seria considerat nul per la mesa.

Porteu aquest sobre a una oficina de Correos i envieu-lo per correu certificat fins al dia 24 d’abril.
Aquest enviament és gratuït.

El dia de les eleccions, el diumenge 28 d’abril, el servei de Correos enviarà tots els sobres que contenen els vots per correu a les meses electorals a les nou del matí.

Així mateix continuarà donant trasllat dels enviaments postals que es continuïn rebent al llarg del dia, fins a les 20 hores.

A aquesta hora, acabada la votació i abans de realitzar l'escrutini, la mesa introduirà els sobres de vot rebuts per correu en l'urna.