• Informació general
 • Visites Virtuals
 • Vot de les persones que resideixen permanentment a l'estranger

Vot de les persones que resideixen permanentment a l'estranger

Vot de les persones que resideixen permanentment a l'estranger

Resideixo fora d'Espanya, Com sol•licito el vot per correu?
La sol•licitud
Empleneu l’imprès de sol·licitud (us l’enviarà l’Oficina del Cens Electoral i també el podeu descarregar a l’apartat “INFORMACIÓ GENERAL” d’aquest mateix web).
L'enviament de la sol·licitud també es podrà fer de manera telemàtica, accedint al procediment "Sol·licitud de vot CERA" publicat a la seu electrònica de l'INE.
Acompanyi’l d'un dels documents següents:
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
 • Certificat de nacionalitat.
 • Certificació d'inscripció al registre de matrícula consular.
Envieu-ho tot tan aviat com sigui possible, i en qualsevol cas no més tard del dia 30 de març, a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estigueu inscrit o inscrita a Espanya.
El procediment
L'oficina del cens electoral li remetrà:
 • Un full informatiu
 • Paperetes i sobres de votació
 • Dos certificats d'inscripció en el cens electoral
 • Un sobre on es llegeix l'adreça: “junta electoral provincial”
 • Un sobre dirigit al consolat o ambaixada
 • Imprès per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu
Introdueixi en el sobre dirigit a la junta electoral provincial:
 • Els sobres de votació amb la seva opció de vot
 • Un dels certificats d'inscripció en el cens.
 • Fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o certificació de nacionalitat o d'inscripció al registre de matrícula consular expedides pel consolat d'Espanya al país de residència.
A partir d'aquí pot:
Dipositeu personalment aquest sobre a les urnes disposades per a això a la vostra ambaixada o consolat entre els dies 24 i 26 d’abril.
O bé envieu aquest sobre per correu certificat fins al 23 d’abril. En aquest cas, haurà d'introduir en el sobre dirigit al consolat o ambaixada el següent:
 • Sobre dirigit a la junta electoral provincial amb el contingut ja indicat.
 • El segon certificat d'inscripció en el cens.
 • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses d'enviament.
Més informació a l'ambaixada o consolat i a:

www.infoelectoral.mir.es
www.exteriores.gob.es
www.ine.es