El Senat

EL SENAT

El Senat és, segons la definició de la mateixa Constitució espanyola, la cambra de representació territorial.

Entre les seves funcions hi ha la intervenció en l'aprovació de les lleis, la intervenció en l'autorització per concloure tractats internacionals i en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, el control polític al Govern, la informació i l'estudi i la recerca en qüestions d'interès general.
A diferència del que passa en el Congrés, el nombre de senadors no és fix. Pot variar a l'alça o a la baixa quan canvia el nombre d'habitants de les diferents comunitats autònomes.

La variació del nombre de senadors es produeix al principi de cada legislatura (després de la celebració de les eleccions generals) i es pren com a referència el cens de població publicat l'1 de gener de l'any en què se celebren les eleccions.
Durant la XII legislatura el nombre de senadors ha estat de 266, dels quals 208 són electes i 58 designats per les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Per a la pròxima legislatura el nombre de senadors serà de 266.
El Senat té, segons la procedència, dos tipus de senadors.
 
Els 208 senadors elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret de la manera següent:
 
  • En cada província peninsular s'elegeixen 4 senadors
  • A Gran Canària, Tenerife i Mallorca se n'elegeixen 3.
  • A Ceuta i Melilla, 2.
  • A Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma, 1.
 
Aquests 208 senadors seran els que elegirem el pròxim 28 d’abril.
 
A diferència del Congrés, en què es vota un partit mitjançant llistes tancades, en el Senat es vota la persona, el candidat, elegint 3, 2 o 1 candidat (sempre un menys dels que corresponen a cada circumscripció) d'entre els que figurin en la papereta única que hi ha per al Senat i que el votant trobarà al seu local electoral.
 
Però, a més, existeix un altre grup de senadors (en l'última legislatura, 58), elegits per les assemblees legislatives de les comunitats autònomes: 1 per comunitat autònoma, i un altre més per cada milió d'habitants del territori respectiu.
 
El referent que serveix de base per determinar el nombre concret de senadors que correspon a cada comunitat autònoma és el cens de població de dret vigent en el moment de celebrar-se les últimes eleccions al Senat.

El Senat