Les Corts Generals

LES CORTS GENERALS

El diumenge 28 d’abril se celebraran a Espanya eleccions a les Corts Generals, és a dir, al Congrés dels Diputats i al Senat, i eleccions a les Corts Valencianes.
La Constitució del 1978 estableix que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat (legislatiu, executiu i judicial).

Les Corts Generals (Congrés i Senat) ostenten el poder legislatiu, el Govern representa el poder executiu i els jutges el poder judicial.

Correspon a les Corts Generals aprovar els pressupostos, controlar l'acció del Govern i les altres competències que els atribueix la Constitució.
Des de l'aprovació de la Constitució, s'han celebrat dotze eleccions generals: el 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015 i el 26 de juny del 2016.

Si voleu conèixer el resultat d'aquestes eleccions, podeu consultar-lo a la base de dades del Ministeri de l'Interior.
Les eleccions a les Corts Generals es convoquen per Reial decret, a proposta del president del Govern i prèvia deliberació del Consell de Ministres.

En el Reial decret de convocatòria es fixa la data de celebració de les eleccions, el nombre de diputats que correspon a cada província, la durada de la campanya electoral, la data en la qual es constituiran les cambres elegides i la normativa aplicable al procés electoral.
Totes dues cambres es reuniran en sessió constitutiva com a data límit el 21 de maig del 2019.