Vot de les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Vot de les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Impreso de sol·licitud de vot per correu d'electors temporalment a l'estranger (ERTA)

Els electors que es troben temporalment en l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la seua celebració, i desitgen votar, hauran de sol·licitar-ho prèviament.

Podrà trobar l'imprès de sol·licitud als Consolats i Ambaixades, i descarregar-lo ací.

Haurà de lliurar personalment la sol·licitud emplenada al Consolat o Ambaixada.

Per a poder formular la sol·licitud, l'elector haurà d'estar inscrit al Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden realitzar en el mateix acte.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 30 de març.

L'Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per a votar.

Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 16 d’abril. A aquest termini haurà de sumar-se el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l'estranger.

En què consisteix aquesta documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral?

  • un full informatiu.
  • el certificat d'inscripció en el cens.
  • paperetes i sobres de votació.
  • un sobre en el qual ha de figurar l'adreça de la Mesa electoral que li correspongui.
  • un imprès oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

L'elector haurà de seleccionar la seva opció de vot:
  • Per a l'elecció de Diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
  • Per a l'elecció de Senadors, marcarà el/els candidats de la seva elecció d’acord amb les instruccions que figuren a la papereta. Després ficarà aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.
A continuació, introduirà al sobre dirigit a la mesa electoral el següent:
  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.
Té fins al dia 24 d’abril per a remetre aquest sobre per correu certificat.

Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial de l’Oficina de Correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que s'ha remès dins del termini previst.

El servei de Correus conservarà fins al dia de la votació la correspondència dirigida a la Mesa i la hi traslladarà a les 9 del matí i fins a les 20 hores del mateix dia.

Més informació a l'Ambaixada o Consolat i a www.exteriores.gob.eswww.ine.es.

Vot ERTA